Om oss

Personuppgiftspolicy

Inledning

Vi på Cleanify värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår tjänst och besöker vår webbplats.

Vilka uppgifter vi samlar in

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer, adress
 • Användaruppgifter: Användarnamn, lösenord, kontoinställningar
 • Betalningsinformation: Betalningsmetod, faktureringsadress, betalningshistorik
 • Teknisk information: IP-adress, webbläsartyp, enhetsinformation, cookies
 • Användningsdata: Information om hur du använder vår webbplats och tjänster

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla Tjänster: För att leverera våra städtjänster, hantera bokningar och kommunicera med dig
 • Kundservice: För att svara på dina förfrågningar och ge support
 • Marknadsföring: För att skicka erbjudanden, nyhetsbrev och information om våra tjänster
 • Analys och Förbättring: För att analysera användarbeteende och förbättra vår webbplats och våra tjänster
 • Säkerhet: För att förhindra bedrägerier och säkerställa webbplatsens säkerhet

Delning av uppgifter

Vi delar dina personuppgifter endast med betrodda tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster:

 • Google Analytics: För att analysera webbplatstrafik och användarbeteende
 • Google Ads och Meta Ads: För att genomföra riktade marknadsföringskampanjer
 • Andra annonslösningar: För att visa relevanta annonser för dig
 • Betaltjänstleverantörer: För att hantera betalningar och fakturering
 • Tjänsteleverantörer: Som hjälper oss att driva vår webbplats och tjänster

Alla tredje parter vi samarbetar med är skyldiga att följa GDPR och skydda dina personuppgifter.

Dina Rättigheter

Under GDPR har du rätt att:

 • Åtkomst: Begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig
 • Rättelse: Rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Radering: Begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter
 • Begränsning: Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
 • Invändning: Invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 • Dataportabilitet: Begära att vi överför dina personuppgifter till en annan organisation

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email eller telefonnummer].

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

Ändringar i Personuppgiftspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för att hålla dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på:

Cleanify
E-post: info@cleanify.se
Bolag: Affiliated Nordic AB
Adress: Kocksgatan 5, 116 24 Stockholm